XUÂN TUYẾN Network


Hiển thị công thức toán học trên website

MathJax là một thư viện JavaScript cho phép chúng ta nhúng công thức toán học vào trang Web mà không cần làm gì thêm.

MathJax cho phép bạn đưa toán học vào các trang web của mình, bằng cách sử dụng ký hiệu LaTeX, MathML hoặc AsciiMath và toán học sẽ được xử lý bằng JavaScript để tạo các phương trình HTML, SVG hoặc MathML để xem trong bất kỳ trình duyệt hiện đại nào.

Khai báo MathJax

Có nhiều cách để sử dụng MathJax như ta có thể tải thư viện về rồi cài đặt trong trang web. Ngoài ra còn một cách khác là ta chỉ cần khai báo đoạn mã sau:  

Đoạn mã trên có thể để trong phần hoặc trong phần của website.

Cách thức nhập công thức toán học

Để hiển thị các công thức toán học, ta có thể sử dụng ký hiệu TeX và LaTeX, ký hiệu MathML, ký hiệu AsciiMath hoặc kết hợp cả ba trong cùng một trang.

Định dạng TeX hoặc LaTeX được chỉ định bằng cách sử dụng các dấu phân cách bao quanh công thức toán học, cho MathJax biết phần nào trong trang web là công thức toán học và văn bản bình thường. Có hai cách hiển thị: loại xuất hiện trong một đoạn văn hoặc xuất hiện tách biệt với phần còn lại của văn bản trên các dòng.

Các dấu phân cách $$...$$[...] dùng để hiển thị công thức ở từng hàng riêng biệt còn (...) cho phép hiển thị công thức trên cùng một hàng.

Ví dụ:

Khi $a 
e 0$, phương trình (ax^2 + bx + c = 0) sẽ có 2 nghiệm là 
$$x = {-b pm sqrt{b^2-4ac} over 2a}.$$
  

Kết quả sẽ là:

Khi (a e 0), phương trình (ax^2 + bx + c = 0) sẽ có 2 nghiệm là $$x = {-b pm sqrt{b^2-4ac} over 2a}.$$

Như vậy ta đã biết được cách hiển thị công thức toán học trên website. Để có thể hiển thị các công thức toán học, ta cần tìm hiểu thêm về LaTeX, phần này sẽ được chia sẻ ở bài viết khác.  Các bài viết cùng chủ đề:  


Bản quyền thuộc về XUÂN TUYẾN Network