XUÂN TUYẾN Network


Thiết kế giao diện với Tkinter

Giới thiệu


Trong giáo trình này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát triển giao diện người dùng đồ họa bằng cách sử dụng thư viện Tkinter với ngôn ngữ lập trình Python.

Thư viện Tkinter đã được cài đặt sẵn với trình Python IDLE như một thư viện tiêu chuẩn, vì vậy chúng ta không cần phải cài đặt bất cứ thứ gì để sử dụng nó. Thư viện Tkinter là một thư viện rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta cài đặt Python IDLE, ta sẽ thấy IDLE này được tạo giao diện bằng Tkinter!

Khi kết hợp với Tkinter, Python sẽ được cung cấp các công cụ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo các ứng dụng GUI.

 

Bản quyền thuộc về XUÂN TUYẾN Network