Trang chủSTEAM

Trang chủ

Từ điển Tri thức

Tin tức

Bài viết chọn lọc

Chương trình đào tạo

Lập trình Arduino

Trí tuệ nhân tạo

Chuyên mục

STEAM

Câu chuyện cuộc sống

Công nghệ thông tin

Tiện ích

Đồng hồ bấm giờ

Tìm kiếm dữ liệu

Tìm hiểu về Kỹ năng

  STEAM

Gần đây chúng ta nghe nói rất nhiều về thuật ngữ “kỹ năng” như là kỹ năng sống, kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn… Và kỹ năng đang dần trở thành một đòi hỏi cấp thiết cho mỗi con người trong xã hội. Vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ kỹ năng là gì? Bằng cách nào để tạo ra kỹ năng? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề trên.

Xem tiếp...

Trang chủ | Giới thiệu về Xuân Tuyến Network