XUÂN TUYẾN Network


Góc lập trình

Tập tin CSV là gì?

Nếu bạn thường xuyên làm việc với các ứng dụng bảng tính như Microsoft Excel hoặc Google Trang tính (Google Sheets), chắc chắn bạn sẽ gặp phải tập tin có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, thường được gọi là CSV (Comma-Separated Values).

Tập tin CSV là một tập tin văn bản đơn giản mà bạn có thể mở trong nhiều chương trình, bao gồm bất kỳ chương trình nào hoạt động với văn bản thuần túy như ứng dụng Notepad; điều làm cho tập tin CSV trở nên độc đáo là cách tổ chức nội dung của tập tin.

Những điều cần biết về tập tin CSV

Tập tin CSV, như tên của nó, thường phân tách thông tin bằng dấu phẩy. Đó là một cách để trao đổi thông tin có cấu trúc, như nội dung của bảng tính, giữa các chương trình không nhất thiết phải nói chuyện trực tiếp với nhau. Miễn là cả hai chương trình đều có thể mở tập tin CSV, chúng có thể trao đổi dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể lưu thông tin liên hệ từ Microsoft Excel dưới dạng tập tin CSV và nhập nó vào sổ địa chỉ trong Microsoft Outlook.

Tập tin CSV điển hình trông giống như thế này, trong đó mỗi dòng chứa cùng một chuỗi dữ liệu để bất kỳ chương trình nào cần đọc nó đều biết điều gì sẽ xảy ra:

Sản phẩm, Kích cỡ, Màu sắc, Giá
Áo sơ mi, Trung bình, Xanh lam,
Áo sơ mi $ 14 , Lớn, Đỏ,
Quần dài $ 15 , Trung bình, Kaki, $ 23

CSV không cần dựa vào dấu phẩy làm dấu phân cách giữa các phần thông tin. Dấu phân tách này, được gọi là dấu phân cách, có thể là dấu chấm phẩy, dấu cách hoặc một số ký tự khác, mặc dù dấu phẩy là phổ biến nhất.